• Alla
  • Finmotorik
  • Forskning & kunskap
  • Kroppskontroll & Motorik
  • Material
  • Motorik
  • Pulskul
  • Rörelseprogram
  • Utomhus
Motorik

Lär dig mer om motorikens grunder!

När ett barn befäst sina motoriska grunder är det lättare att delta, leka, vara aktiv och intressera sig för att idrott och föreningsliv. Självkänslan påverkas …

Läs mer

Motorikens grunder – rulla

MOTORIK ÄR GRUNDEN FÖR ALL RÖRELSE! Klicken med vänner får barnen i förskola och förskoleklass att röra sig mer!  Barn motoriska grunder sätts tidigt. Ändå …

Läs mer

Motorikens grunder – Ligg på mage

MOTORIK ÄR GRUNDEN FÖR ALL RÖRELSE! Klicken med vänner får barnen i förskola och förskoleklass att röra sig mer! Barn motoriska grunder sätts tidigt. Ändå …

Läs mer
Kroppskontroll & Motorik

Balansstjärnan

Att dra ärtpåsar fram och tillbaka längs linjen kan vara ganska klurigt tycker Pricken. Pricken övar för att kunna utmana Klicken och Pricken. Vem utmanar …

Läs mer
Kroppskontroll & Motorik

Balanslinjen

Ingen har en sån bra balans som Droppen. Droppen tränar balans varje dag. Idag är det dags att utmana Klicken och Pricken. Vill du också …

Läs mer
Material

Kryssa rutan

Kryssa rutan är en stor favorit! Skriv ut materialet och kryssa för rutan när övningen utfört. I materialet finns övningar som kan göras både ute …

Läs mer
Kroppskontroll & Motorik

Vem tar sig genom spindels nät?

Klicken har fastnat bakom ett spindelnät och behöver ta sig ut utan att ta sönder nätet. Har du ett snöre kan du också testa!

Läs mer
Kroppskontroll & Motorik

Hoppa till rätt kon

Klicken gillar att testa olika hopp! Den här är riktigt klurig! Vill du testa? Visste du att… …när man hoppar använder man sig av både …

Läs mer

Fysisk aktivitet i förskolan och skolan ger positiva effekter på barns psykiska hälsa.

Studier visar att förskolan och skolan har möjligheter att bidra till bättre psykisk hälsa bland barn. Insatser som syftar till att öka barnens fysiska aktivitet …

Läs mer
Forskning & kunskap

Bunkeflomodellen

I våra föreläsningar använder vi oss till stor del av det resultat Ingegärd Ericsson visade fram år 2003 i Bunkefloprojektet. Även uppföljningsstudien 2011 presenteras här. …

Läs mer
Finmotorik

Blåsa pingisbollar

Pingisbollar är lätta. Klicken och Pricken brukar blåsa iväg dem och åla ifatt dem. Idag har Droppen bjudit in några vänner och tillsammans ska de …

Läs mer
Kroppskontroll & Motorik

Huvud, axlar, knä…

Droppen har bra balans och har lätt för att röra sig. Nu är det dags att utmana Klicken i huvud axlar knä och tå i …

Läs mer
Kroppskontroll & Motorik

Färgduellen x 5 på magen

Lyfta huvudet från liggande ställning tycker Klicken är jobbigt. Därför tränar de ofta. Det går bäst när man gör något samtidigt. Då tänker man inte …

Läs mer
Kroppskontroll & Motorik

Dra bilen i banan

Droppen håller i ett långt snöre och drar en bil efter sig. Pricken har byggt en bana och vill att Droppen testar om det går …

Läs mer
Pulskul

Tärningen

Klicken, Pricken och Droppen har varit hos fotografen. Nu har de bestämt sig för att göra en rolig tärning där de gör olika rörelse. De …

Läs mer
Rörelseprogram

Träna till 100

”Orkar ni göra 100 rörelser?” frågar Klicken sina vänner. Droppen är tveksam medan Pricken är säker på att det inte är några problem. Vi kan …

Läs mer
Rörelseprogram

Tabata

Klicken, Pricken och Droppen är färger som rymt från en palett i en konstnärs ateljé. Om de inte rör på sig kommer de att stelna. Därför …

Läs mer
Pulskul

Pinnen

Droppen håller den färgade pinnen i luften. ”Blå” ropar Klicken och börjar göra simtag i luften. Pricken hänger med! Varje färg betyder en rörelse och …

Läs mer
Kroppskontroll & Motorik

Alfabetet i kors

Pricken försöker lära sig alfabetet. Droppen tipsar om att det är lättare om man rör sig samtidigt. Då kommer Klicken på att man kan göra …

Läs mer
Utomhus

Popcornvarvet

Droppen älskar popcorn och springer gärna ett extra varv runt gården för att få lägga ett popcorn i burken. Droppen vet nämligen att när man …

Läs mer
Rörelseprogram

Stegen

Pricken gillar att utmana sina kompisar Klicken och Droppen i olika rörelser. Nu ska de testa stegen. De ska göra lika många upprepningar som siffran …

Läs mer
Pulskul

Gymmet

Klicken som är en färgklick måste röra sig för att inte stelna. Varje morgon besöker Klicken gymmet och gör olika övningar. Vill du testa? Ladda …

Läs mer
Utomhus

Bingo

Klicken, Pricken och Droppen tycker om att vara ute. Ibland gör de olika uppdrag för varandra. Idag har Klicken hittat på att de ska leta …

Läs mer
Pulskul

Hitta färgen

Hitta färgen är en rolig och enkel övning där barnens puls kan öka ordentligt! Välj en startpunkt där barnen startar övningen. Placera saker med olika färger …

Läs mer
Kroppskontroll & Motorik

Rulla in bilen

Vem kan rulla snabbast? Klicken har fyllt Prickens lastbil med klossar och Pricken drar in bilen så fort som bara den. Men det får inte …

Läs mer