Träna till 100

”Orkar ni göra 100 rörelser?” frågar Klicken sina vänner. Droppen är tveksam medan Pricken är säker på att det inte är några problem. Vi kan väl testa. Vad tror du, orkar dem? Orkar du? I rörelseprogrammet Träna till 100 utförs totalt 100 rörelser, 10 upprepningar av 10 olika rörelser. Starta filmen och häng med!

Tabata

Klicken, Pricken och Droppen är färger som rymt från en palett i en konstnärs ateljé. Om de inte rör på sig kommer de att stelna. Därför ska de göra ett roligt rörelsepass som kallas Tabata. Du kan väl också testa? Tabataprogram är alltid 4 minuter Programmet fokuserar på koordination, puls och glädje. Träna i 20 sekunder, […]

Stegen

Pricken gillar att utmana sina kompisar Klicken och Droppen i olika rörelser. Nu ska de testa stegen. De ska göra lika många upprepningar som siffran visar. De börjar med den lägsta siffran. Vill du också testa? Starta filmen och häng med!