Skärmavbild 2021-03-08 kl. 11.19.22

Vad är Klicken med vänner?

Genom Klicken med vänner får du ta del av olika äventyr för ökat välmående! Klicken, eller färgklicken, klickades ut på en palett i en ateljé. Det var ren tur att den lyckades skaka liv i sig själv och rymma tillsammans med sina nyfunna vänner Pricken och Droppen.

Visionen med Klicken med vänner är att öka välmående hos barn och unga. På ett lekfullt sätt förmedlas kunskap om fysisk aktivitet och välmående som skapar rörelseglädje bland barn och unga. Därför inspirerar vi med hjälp av lekar, uppdrag och fångar barnen genom sagor med tillhörande övningar. 

Att hänga med Klicken, Pricken och Droppen är spännande och roligt!

Målet är enkelt! Alla barn har rätt till en rörelserik miljö, god kroppskontroll och 60 minuters daglig fysisk aktivitet. 

 

För vem?

Barn, familj, förskola, skola, föreningar ja alla som har ett intresse för att få barn att vara mer aktiva. Klicken med vänner passar alla!

Pedagog?

Klicken med vänners material kan kopplas till läroplanerna, Lpfö 18 och Lgr 11 och ge stöd för barns rörelseglädje och motoriska utveckling. Materialen kan också kopplas till barnkonventionen punkt 31.

Med Klicken, Pricken och Droppen är det enkelt och materialen kräver varken förkunskaper eller förberedelser. Läs instruktionerna och bjud in barnen till Klicken med vänners spännande värld!

Forskning och fakta! 

Klicken med vänners material är faktagranskat och innehåller aktuell forskning.