Klicken, Pricken och Droppen är färger som rymt från en palett i en konstnärs ateljé. Om de inte rör på sig kommer de att stelna. Därför ska de göra ett roligt rörelsepass som kallas Tabata. Du kan väl också testa?

Tabataprogram är alltid 4 minuter Programmet fokuserar på koordination, puls och glädje. Träna i 20 sekunder, vila i 10 sekunder. Ha gärna en aktiv vila dvs att ni rör lätt på kroppen under vilan. Totalt har programmet åtta olika rörelser. Sätt på filmen och starta.