Balansstjärnan

Att dra ärtpåsar fram och tillbaka längs linjen kan vara ganska klurigt tycker Pricken. Pricken övar för att kunna utmana Klicken och Pricken. Vem utmanar du? Psst… har du inte ärtpåsar, använd ihop rullade strumpor.

Visste du att balanssinnet är en färskvara som dessutom har stor påverkan på vår kroppskontroll! 

Börja träna tidigt och träna om och om igen! Balanssinnet eller det vestibulära sinnet är en stor grundbult för hela vår motoriska utveckling oavsett hur gamla vi är.

Balanssinnet utvecklas tidigt i graviditeten och är viktig för utvecklingen av nervsystemet. Balansen styrs från innerörat och dess uppgift är att hålla kroppen upprätt, korrigera lägesförändringar och förflyttningar. Balansen är basen för varje motorisk rörelse och är nödvändig för att barnet ska kunna rulla, krypa, gå, springa, hoppa, snurra och cykla. När barnet utför komplexa rörelser, som kräver mycket koordination såsom att klättra eller slå en kullerbytta, då behövs ett utvecklat balanssinne. Balanssinnet påverkar även vår visuella förmåga och det vi kallar rumsuppfattning.

Mer puls bland barnen? Stoppa pulskul i fickan och använd de olika övningar var och när du vill. Finns både aktiviteter för inomhus och utomhus. Läs mer