Motorikens grunder – Ligg på mage

MOTORIK ÄR GRUNDEN FÖR ALL RÖRELSE!

Klicken med vänner får barnen i förskola och förskoleklass att röra sig mer!

Barn motoriska grunder sätts tidigt. Ändå finns det barn som barn som behöver träna sin motorik lite extra. Den här serien kommer handla om motorikens grunder och hur du som pedagog eller förälder kan hjälpa barnen till bättre kroppskontroll genom motorisk träning. För att barnet ska barnen kunna utveckla sitt rörelsemönster behöver de sätta sina motoriska grunderna. Och när grunden är satt kommer de känna sig trygga att vara med i olika fysiska lekar vilket kan leda både till ökad rörelse, mer kamratskap och kanske även skapa ett intresse för föreningslivet. 

LÅT OSS BÖRJA TIDIGT!

I förskolans läroplan står följande: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande. 

Något vi har lagt märke till är att kunskapen om vad motorik är och när barnet ska sätta sina grunder varierar. Det gör att man vuxen kanske inte vet exakt vad som ingår i motoriken och hur man ska hjälpa barnet för att de ska bli mer motoriskt säkra. Därför kommer vi de närmsta veckorna satsa på att gå igenom kroppens grovmotorik och ge tips på olika övningar som ni kan utföra tillsammans med barnet.

TÄNK PÅ…

  • Träna ofta! Det räcker inte med ett par gånger i veckan. Träna korta stunder varje dag då hinner hjärnan uppfatta rörelsen och skapa rörelseminnen och bygga kopplingar i hjärnan som gör att barnet utför rörelsen korrekt.
  • Lekfulla övningar! Ju mer lekfullt vi gör övningarna ju längre vill och orkar barnen hänga med. 
  • Det aldrig är försent att starta. Har barnet inte satt sina motoriska grunder i tidig ålder kan man träna i både förskola, skola och faktiskt också som vuxen.

BARNETS FÖRSTA RÖRELSE – LYFTA HUVUDET 

Det finns flera fördelar med att låta små barn tillbringa tid på mage när de är vakna. Att vara på mage stimulerar spädbarnets motoriska utveckling, huvudkontroll samt styrka i överkroppen. Om äldre barn är svaga i sin bål eller har svårigheter med att lyfta huvudet från underlaget när de ligger på magen kan träning hjälpa.

Ju tidigare barnet vänjer sig vid att tillbringa tid på mage desto naturligare blir det. Lämpligt är att vänja barnet vid att ligga på mage redan från början det vill säga när det är nyfött, en liten stund varje gång då barnet är vaket under dagen. Det blir då en naturlig del i barnets tillvaro. När barn ligger på mage lär de sig att snurra runt, åla och krypa mm. Vid åldern 1-5 månader kan barnet oftast ligga på mage och lyfta på huvudet. 

Testa om barnet klarar av att ligga på mage och utföra olika rörelser.

I Klicken tränar Grovmotorik finns 50 övningar som stimulerar till motorik träning. Till övningarna finns en saga.
Läs sagan.
Sex övningar i materialet är för att lyfta huvudet i liggande ställning.
Beställ ditt material här

Barnets motoriska utvecklingskurva

6-8 veckor

Börja träna magläge. Att ligga på mage är en förmåga som måste tränas. Rekommendera korta stunder till en början, men ofta. Avbryt innan barnet börjar gråta så att magläge inte behöver förknippas med något tråkigt. Barnet uppmuntras bäst om ditt/föräldrarnas ansikte eller leksaken är i dess ögonhöjd. Genom att ligga på mage stärks barnets nack- och ryggmuskulatur.

2-4 månader 

Låt barnet ligga på mage kortare stunder när hen är vaken. Barnet får då träna sig på att lyfta huvudet och bröstkorgen. 

4-6 månader 

Vid denna ålder ska barnet kunna ligga på magen, stödja sig på sina underarmar och samtidigt hålla i en liten leksak.

Årets Julkalender

Årets julkalender fokuserar på rörelse! Läs mer om hur du kan bli Tomtens extra nisse och få en daglig hälsning med uppdrag som ska utföras!