Lär dig mer om motorikens grunder!

När ett barn befäst sina motoriska grunder är det lättare att delta, leka, vara aktiv och intressera sig för att idrott och föreningsliv. Självkänslan påverkas positivt liksom koncentrationen, minnet och lärandet. När vi kan hantera vår kropp verkar allt bli lättare. Har du koll på barnets motoriska grunder? I det här avsnittet har vi skapat […]