Motorikens grunder – rulla

MOTORIK ÄR GRUNDEN FÖR ALL RÖRELSE!

Klicken med vänner får barnen i förskola och förskoleklass att röra sig mer! 

Barn motoriska grunder sätts tidigt. Ändå finns det barn som barn som behöver träna sin motorik lite extra. Den här serien kommer handla om motorikens grunder och hur du som pedagog eller förälder kan hjälpa barnen till bättre kroppskontroll genom motorisk träning. För att barnet ska barnen kunna utveckla sitt rörelsemönster behöver de sätta sina motoriska grunderna. Och när grunden är satt kommer de känna sig trygga att vara med i olika fysiska lekar vilket kan leda både till ökad rörelse, mer kamratskap och kanske även skapa ett intresse för föreningslivet. 

TÄNK PÅ…

  • Träna ofta! Det räcker inte med ett par gånger i veckan. Träna korta stunder varje dag då hinner hjärnan uppfatta rörelsen och skapa rörelseminnen och bygga kopplingar i hjärnan som gör att barnet utför rörelsen korrekt.
  • Lekfulla övningar! Ju mer lekfullt vi gör övningarna ju längre vill och orkar barnen hänga med. 
  • Det aldrig är försent att starta. Har barnet inte satt sina motoriska grunder i tidig ålder kan man träna i både förskola, skola och faktiskt också som vuxen.

BARNETS ANDRA RÖRELSE – RULLA

En av de första rörelserna som utvecklas hos barnet är rulla. Barnet rullar från mage till rygg och tvärtom. Detta är utöver teknik, en viktig del i utvecklingen av bålens muskulatur. Att rulla, övar även kroppskontroll och samspelet mellan höger och vänster sida. Att rulla, övar även kroppskontroll och samspelet mellan höger och vänster sida.

Låt barnet ligga rak på golvet med händerna över huvudet och rulla åt sidorna med hela kroppen. Barn har en tendens att lösa situationer även om det inte sker på ett helt rätt sätt. Klarar barnet inte övningen på egen hand kan du visa barnet hur det ska gå till genom att hjälpa barnet att rulla. 

Vid åldern 3-8 månader är det vanligt att barnet vänder sig från mage till rygg eller tvärtom.

Passiv övning:

  • Rulla in barnet i en matta eller i en filt och rulla sedan ut barnet igen. Låt barnet rulla åt både vänster och höger.
  • Låt barnet ligga ihopkrupen som en boll. Gunga barnet från sida till sida, låt barnen rulla varandra två och två.
  • Rulla nerför en liten backe. Först på ena hållet och sedan på andra.

Enskild övning

Lägg klossar, legobitar, bokstäver eller det ni önskar i rockringarna och har ni inga rockringar, tejpa ett kryss på golvet.

Gruppövning:

Rulla stock. (Fungerar även som lagtävling) Fem till sex deltagare lägger sig tätt intill varandra på magen. En deltagare lägger sig som en ”stock” på rygg tvärs över alla andra. De som ligger bredvid varandra rullar samtidigt åt ett bestämt håll (jämför med att flytta en vikingabåt). När ”stocken” har rullat av lägger sig den deltagaren längst fram bredvid de andra och deltar i rullandet. Den som ligger sist lägger sig ovanpå som ”stock”. Det lag som först hinner en viss sträcka eller när alla i laget har gjort en/två gånger vinner.

I Klicken tränar Grovmotorik finns 50 övningar som stimulerar till motorik träning. Till övningarna finns en saga. 
Läs sagan.

Tidigare inlägg i serien

Lyfta huvudet

Sex övningar i materialet är för att rulla.
Beställ ditt material här