Hoppa till rätt kon

Klicken gillar att testa olika hopp! Den här är riktigt klurig! Vill du testa?


Visste du att…

…när man hoppar använder man sig av både koordination, det kinestetiska sinnet och balansen. Olika kombinationshopp stimulerar lillhjärnan. När man hoppar höjs muskeltonus för dem som har låg muskeltonus. Det innebär att man kan kickstarta kroppen och kroppens energi. Kom ihåg att det är lättare att hoppa framåt än på stället.

Enligt 1177 ska barnet kunna hoppa på följande sätt och ålder:

3 år – hoppa jämfota på stället

4 – 5 år – hoppa på ett ben

6 -7 år – hoppa hopprep