Hitta färgen

Hitta färgen är en rolig och enkel övning där barnens puls kan öka ordentligt! Välj en startpunkt där barnen startar övningen. Placera saker med olika färger ca 10-15 meter från startpunkten. Ge barnet i uppgift att hämta en färg eller något som förknippas med färgen.

Flera barn kan springa samtidigt men bara ett av barnen får i uppgift att hämta saken. Se filmen för exempel.