Färgduellen x 5 på magen

Lyfta huvudet från liggande ställning tycker Klicken är jobbigt. Därför tränar de ofta. Det går bäst när man gör något samtidigt. Då tänker man inte på att det blir tungt. Färgduellen är en favorit. Testa den!

Visste du att ligga på mage och lyfta huvudet är barnen första rörelse. WHO menar att barn under ett år ska ligga på magen minst 30 minuter per dag. När barnet ligger på mage tränas muskler i nacke, bål och ögonmotorik.

Låt filmen instruera.